Tag Archives: phương pháp thiền

Biện Pháp Thiền Định Căn Bản Cho Mọi Người

It quy tắc bắt buộc lưu ý Ngay lúc Tập Thiền. – Không được trong mong tập thiền sẽ có kết cục gì, và đừng nên để ý quanh bản thân đang xảy ra thứ gì, nên giữ cho cảm xúc luôn không lo nghĩ.Hầu hết những cái gì Thiền Định sẽ biểu lộ đến mọi người thì Thiền sẽ ... Read More »