Ra mắt ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo thời gian

Ra mắt ứng dụng [BlackBerry 10] Profile Manager – tự chuyển chế độ rung/chuông theo thời gian

Các bạn muốn máy BlackBerry 10 tự động đặt thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và bật chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn hoàn toàn thực hiện mong muốn đó một cách dễ dàng.

Ứng dụng này có thể cho phép bạn cài đặt thời điểm để thiết bị tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm đổi thành rung, tới 5 giờ sáng ngày mai thì chuyển qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Song song đó bạn còn có thể đặt tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager không chỉ cho phép máy thay đổi profile theo giờ giấc mà còn hỗ trợ hết các tính năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).