Eship
Tư vấn
Website - Hosting - Domain
Tư vấn1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Giá thiết kế website hợp lý?
Thiết kế website dưới 4 triệu
Thiết kế website từ 4-7 triệu
Thiết kế website từ 7-12 triệu
Thiết kế website từ 12-15 triệu
Thiết kế website từ 15-20 triệu
Thiết kế website trên 20 triệu
   

Trường THPT Lý Thường Kiệt Tỉnh Yên Bái

12-03-2011
Là một trường ở Tỉnh Yên Bái với nhiều năm đạtthành tích tốt trong cách phong trào đề ra. Trường THPT Lý Thường Kiệt ngày nay mà tiền thân là trường cấp III B Yên Bái; Ngày 16/9/1965 Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái ký quyết định chia đôi trường cấp III thị xã: Một nửa do thầy Lê Văn Nhẫn đưa về thôn Bình Lục thuộc huyện Trấn Yên thành lập trường mang tên trường cấp 3A (nay là trường Nguyễn Huệ);
Thiết kế web - Eship Việt Nam
Trường THPT Lý Thường Kiệt ngày nay mà tiền thân là trường cấp III B Yên Bái; Ngày 16/9/1965 Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái ký quyết định chia đôi trường cấp III thị xã: Một nửa do thầy Lê Văn Nhẫn đưa về thôn Bình Lục thuộc huyện Trấn Yên thành lập trường mang tên trường cấp 3A (nay là trường Nguyễn Huệ); một nửa do thầy Vũ Trọng Hiến đưa về xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên thành lập trường mang tên trường cấp 3B (nay là trường THPT Lý Thường Kiệt). Từ đó đến nay các thế hệ thầy và trò nhà trường lấy ngày 16/9/1965 là ngày thành lập trường và cũng là ngày truyền thống của trường. Khi mới thành lập trường chỉ có 5 lớp: 2 lớp 8 - 1 lớp 9 và 2 lớp 10 với số lượng 217 học sinh.