Eship
Tư vấn
Website - Hosting - Domain
Tư vấn1
Tư vấn 2
Tư vấn 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật
Tư vấn 1
Tư vấn 2
Giá thiết kế website hợp lý?
Thiết kế website dưới 4 triệu
Thiết kế website từ 4-7 triệu
Thiết kế website từ 7-12 triệu
Thiết kế website từ 12-15 triệu
Thiết kế website từ 15-20 triệu
Thiết kế website trên 20 triệu
   

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Song Sao

06-01-2012
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Song Sao được thành lập vào tháng 6 năm 2010, trên cơ sở sáp nhập công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long (10 năm kinh nghiệm trong sản xuất và cung cấp các mặt hàng về nhựa) với Hợp tác xã Công nghiệp 27/7 (12 năm hoạt động trong ngành sản xuất và cung cấp các mặt hàng về chỉ may bao bì), đến nay chúng tôi đã có 3 xưởng sản xuất dành riêng cho từng loại mặt hàng khác nhau.
Thiết kế web - Eship Việt Nam